Citi pasākumi

2018-08-08 -

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (mazā zāle)