Citi pasākumi

2018-08-28 -

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Metodiskā diena pedagogiem