Citi pasākumi

2018-10-16 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

14.00 Lekcija un diskusija par vidi Zeltiņu bibliotēkā

Skip to content