Citi pasākumi

2018-12-10 Visu dienu

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (mazā zāle)

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (mazā zāle)

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme (311.)

11.30 Seminārs pedagogiem un bibliotekāriem “Ievads medijpratībā” (Alūksnes novada vidusskolā)

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

Skip to content