Citi pasākumi - Alūksnes novads

Citi pasākumi

2019-01-03 Šajā dienā

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālā ievirzes skolu direktoru sanāksme Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

Skip to content