Citi pasākumi

2018-06-14 Visu dienu

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Ezeriņu kapos

10.00 Ziedu nolikšana pie politiski represēto ilzeniešu piemiņas zīmes Ilzenē

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Skolu direktoru pieredzes brauciens uz Daugavpils izglītības iestādēm