Cits - Alūksnes novads

Cits

2019-08-30 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde
10.00 Zemes lietu komisijas sēde

Skip to content