Izglītība

2021-09-01 Visu dienu

Zinību diena

9.00 Pededzes pamatskolā (pie skolas)

9.00 klases stunda, 9.30 svinīgais pasākums Malienas pamatskolas iekšpagalmā

9.00 Bejas pamatskolā (pie skolas, lietus gadījumā klasēs)

9.00 Ziemeru pamatskolā (pie skolas)

9.00 Strautiņu pamatskolā (pie skolas)

Alūksnes pilsētas sākumskolā klases audzinātāja stundas dažādos laikos

10.00 Alūksnes novada vidusskolā (pie skolas)

10.00 10.-12. klasēm, 11.00 7.-9. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (pie skolas)

10.30 klases stunda, 11.15 svinīgais pasākums Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā pie skolas akmens

11.00 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (pie skolas)

13.30 Alūksnes Mākslas skolā (pie skolas objekta “Katrīna”, lietus gadījumā sekot informācijai skolas mājaslapā)

15.00 Alūksnes Mūzikas skolā (skolas pagalmā, lietus gadījumā aktuālā informācija tiks nosūtīta vecākiem uz e-saziņas līdzekļiem stundu pirms pasākuma)

Skip to content