Kultūra

2019-05-11 Visu dienu

11.00 Pavasara un Māmiņdienas koncerts/konkurss “Cālis 2019” Alūksnes Kultūras centrā
18.00 Līnijdeju kolektīvu sadancis “Lustīgs šur, lustīgs tur” Veclaicenes tautas namā
19.00 Filma “Blakus” Alsviķu kultūras namā
19.00 Liepnas tautas namā apkārtējo pagastu vokālo ansambļu sadziedāšanās 20. koncerts “Tu tikai dziedi”
19.00 “Danču vakars tautiešiem” Māriņkalna tautas namā

Skip to content