Kultūra

2019-05-18 Visu dienu

12.00 Projekta “Iedvesmai un izaugsmei būt!” nodarbība Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”
12.00-17.00 Muzeju diena – nakts, tēma “Varonība” Bejas novadpētniecības centrā
12.00-17.00 Muzeju diena “Latvijas sardzē šodien un vakar” Zeltiņu vēstures krātuvē
13.00-16.00 Muzeju diena “Mežs – sargātājs” Veclaicenes vēstures krātuvē
19.00-00.00 Alūksnes Bānīša stacijā Muzeju nakts radošā darbnīca “Piešķir naktij krāsu”
19.00 Muzeju nakts “Varonības nakts pie barona – prāts, spēks, veiklība” Alūksnes muzejā
19.00-24.00 Muzeju nakts pasākums “Ar varonību kabatā” Jaunlaicenes muižas muzejā
19.00-24.00 Muzeju nakts: moto – “Drosme – uzvaras sākums” Ates muzejā
19.00 Sezonas atklāšanas koncerts “Ievziedu laikā”, 22.00 zaļumballe Mālupes estrādē”

Skip to content