Kultūra

2020-03-06 Visu dienu

11.00 Tradicionālais Sieviešu dienas pasākums “Savas dzīves priekam” Annas bibliotēkā
14.00 Pensionāriem pasākums “Un atkal pavasaris nāk…” Veclaicenes tautas namā
15.00 Senioru tikšanās pavasara noskaņās Malienas tautas namā
17.00 “Satikšanās ar Daces Baidekalnes daiļradi” Jaunalūksnes bibliotēkā