Kultūra

2021-09-26 Visu dienu

16.00 Svecīšu vakars Saidu kapos

17.00 Svecīšu vakars Sprinduļkalna kapos

18.00 Svecīšu vakars Liepnas kapos

Skip to content