Kultūras pasākumi

2018-06-02 Visu dienu

17.00 Bērnu svētki “Kur dzīvo laime?” Alsviķu kultūras namā

18.00 Trešais līnijdeju grupu sadancis Mālupē „Sapnis vasaras naktī” Mālupes estrādē

19.00 E. Cālīša komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā Jaunlaicenes tautas namā

19.00 2. Tautas muzikantu saiets un vasaras sezonas atklāšanas pasākums Liepnas estrādē “Saidupīte”

22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes atklāšanas balle

Skip to content