Kultūras pasākumi

2018-06-07 Visu dienu

10.00 Seminārs “Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un reģionālā mērogā, starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi” Kornetos

Mākslas plenērs Jaunannā