Īpašais piedāvājums Alūksnes novada uzņēmējiem

IZCEL SAVU UZŅĒMUMU ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKOS!

Alūksnes pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņš katru gadu pulcē vairākus tūkstošus apmeklētāju un vairāk nekā 100 tirgotāju, piedāvājot kvalitatīvu vietējo un apkārtējo novadu produkciju. Tā ir iespēja vietējos un apkārtējo novadu ciemiņus iepazīstināt ar sava uzņēmuma produkciju, kā arī piedāvāt to iegādāties.

Alūksnes novada pašvaldība uzņēmējdarbības atbalsta ietvaros aicina Alūksnes novada lielos un mazos uzņēmējus iesaistīties uzņēmuma prezentācijā-tirdziņā, kas notiks Alūksnes pilsētas svētku ietvaros. Atbalsta mērķis ir izcelt vietējos ražotājus, lai tie gūtu lielāku atpazīstamību gan novadā, gan ārpus tā, veicinot Alūksnes novada uzņēmēju kopējā tēla veidošanu. Alūksnes novada pašvaldība atbalstīs uzņēmumus ar Alūksnes novada atpazīstamības zīmēm, telšu nodrošinājumu u.c.

Norises vieta – Amatnieku un mājražotāju tirdziņš Alūksnes pilsētā pie Jaunās pils

Laiks4. augusts 2018. gads no plkst. 9.00 – 16.00

Pieteikšanās: Piesaki savu vietu līdz 20.07.2018. izmantojot interneta Google veidlapas:

Aizpildīt veidlapu

Papildu informācija:

  • Iekārtošanās tirgū notiek 07.00-09.00;
  • Novākšanās ne ātrāk par plkst. 16.00
  • Tirdzniecības laikā līdzi ir jābūt personas apliecinošiem dokumentiem, kvīšu grāmatiņai, PVD atļaujai (ja pārtikas tirgotājs) un reģistrācijas apliecībai;
  • Gan galds, gan nojume ir jāsagādā pašiem sava. Nepieciešamības gadījumā Alūksnes novada pašvaldība uzņēmumu nodrošinās ar 3x3m lielu telti.

Vairāk informācijas un pieteikšanās līdz 20.07.2018. pie Uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras SALDĀBOLAS rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv vai zvanot 25425222.

* Pasākuma laikā iespējama fotogrāfēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Skip to content