Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola - Alūksnes novads

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV – 4340

Direktore: Janīna Pužule
Tālruņi: 26489927, 27807155
e-pasts: skola.jaunanna@aluksne.lv

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola darbību uzsāka 2012.gada 27.augustā. Izglītības iestāde izveidojās, reorganizējot Jaunannas pamatskolu un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolu.

Jaunannas pamatskola dibināta 1988.gadā kā bērnudārzs-skola, kopš 1991.gada darbojās kā Jaunannas pamatskola, bet Jaunannas Mūzikas un mākslas skola dibināta 1989.gadā.

Izglītības iestādē tiek realizētas šādas izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēle, kokles spēle, vijoļspēle, flautas spēle, trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle un vizuāli plastiskā māksla.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek īstenotas arī Alsviķu, Liepnas un Malienas mācību punktos.

Pamatskolā un mācību punktos kopā strādā 31 pedagogs.

Interešu izglītības pulciņi

 • Tautiskās dejas
 • Koris
 • Vokālie ansambļi
 • Sporta pulciņš
 • Sagatavošanas klase vizuāli plastiskajā mākslā
 • Sagatavošanas klase instrumentu spēlē
 • Zīmēšanas grupa (pirmsskolai)
 • Dziedāšanas grupa (pirmsskolai)

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena
 • Rudens ziedu tematiskie paklāji
 • Skolotāju dienas pasākums
 • Karjeras pasākumi
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Latvijas valsts dibināšanas gadadienas svinīgais pasākums
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Labdarības koncerti, akcijas (sadarbībā ar Jaunannas tautas namu)
 • Valentīndienas pasākums
 • Sporta dienas
 • Erudīcijas vai talantu konkursi
 • Pirmās 100 dienas skolā 1.klasei
 • Tematiskās nedēļas (organizē skolēnu pašpārvalde)
 • Ikgadējas mācību ekskursijas
 • Skolēnu un pedagogu koncerti
 • Skolēnu darbu izstādes
 • Pēdējais zvans 9.klases skolēniem
 • Izlaidums

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

NOLIKUMS

Skip to content