Pededzes pamatskola

Pededzes pamatskola

„Rūķi”, Pededzes pagasts
Alūksnes novads LV-4352

Direktore: Selga BĪBERE
Tālrunis: 64324339; 26596817
e-pasts: skola.pededze@aluksne.lv

Pededzes pamatskolas Pašnovērtējuma ziņojums

Ar ozolu Tu paliksi šai zemē,
Kā Tava piemiņa tas mūžos spēcīgs augs,
Ja kādreiz dvēseles ars sāpju lemess,
Pie sevis spēkus atgūt ozols sauks.
(L.Sāgameža – Nāgele)

Kā divas upes Virguļica un Pededze pagasta teritorijā satek vienā, tā divas kultūras latviešu un krievu saplūst pagastā un skolā, papildinot, kuplinot un iepriecinot ar daudzveidību. Koptas tiek abas kultūras.
Pededzes pamatskolā 2019./2020.m.g. 6 klašu komplekti, 65 izglītojamie pamatskolā, 12 izglītojamie pirmsskolas programmā. Skolā strādā 16 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki.
Skola īsteno šādas  izglītības programmas:
Pamatizglītības programma, kods 21011111;

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821.

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.

Skola un programmas 21011111 un 21015821 akreditētas līdz 2023.gada 14.maijam

Darbojas šādas interešu izglītības programmas: tautiskās dejas (4 kolektīvi), sporta pulciņš, teātra pulciņš, velo pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš.
Skolā ir bibliotēka, datorklase ar interneta pieslēgumu, skolēnu atpūtas telpa, darbojas skolēnu līdzpārvalde. Darbojas vēstures mirkļu pietura.

Tradīcijas un pasākumi
Zinību diena
Izstāde „Rudens bagātības”
Skolotāju diena
Mārtiņdienas tirgus un Mārtiņdienas ķekatu gājiens
Latvijas Republikas dzimšanas dienas pasākumi
Ziemassvētki
Valentīndiena
Meteņi un Masļeņica
Vecāku diena un gada sapulce
Ģimenes dienas atskaites koncerts
Pēdējais zvans
9.klases izlaidums

Skolai ir savs logo un karogs, kurš atjaunots 2014.gadā.

 

 

 

Pie skolas izveidota Pasaku taka, kur laipni aicināti pavadīt brīvo laiku visi interesenti, iepriekš piesakoties pa telefonu 26596817 vai 26441453.

2018.gada 18.augustā skola svinēja 80 gadu jubileju. Uz pasākumu “Skolas sola stāsts” bija ieradušies vairāk nekā 200 viesu – absolventu un darbinieku.