Tautas, saieta un kultūras nami

Tautas nami, kas atrodas pagastu teritorijās, ir attiecīgās pagasta pārvaldes struktūrvienība.

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Kultūras centrs Direktore: Sanita Bērziņa
Tālruņi: 64322105,26590320 (direktore); 64322834 , 29418718 (metodiķe); 64322833 (kase)
e-pasts: sanita.berzina@aluksne.lv; kulturascentrs@aluksne.lv
Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu kultūras nams Vadītāja: Marina Ramane
Tālrunis: 28330421
e-pasts: kn.alsviki@aluksne.lv
Kultūras nams, Alsviķi, Alūksnes novads, LV-4333
Annas kultūras nams Bibliotēkas vadītāja – kultūras darba organizatore Ina Balaņuka
Tālrunis: 29351138
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv, kn.anna@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Ilzenes SKIM "Dailes" Bibliotēkas vadītāja - kultūras darba organizatore Nora Ceriņa
Tālruņi: 29140752
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv, tn.ilzene@aluksne.lv
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Kolberģa tautas nams Vadītāja: Rudīte Simanoviča
Tālrunis: 64354097, 25775584
e-pasts: tn.kolbergis@aluksne.lv
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas tautas nams Vadītāja: Elita Jansone
Tālrunis: 28366016
e-pasts: tn.jaunanna@aluksne.lv
„Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Jaunlaicenes tautas nams Kontakttālrunis Jaunlaicenes muižas muzejā: 29356277
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
"Līgotņi", Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas tautas nams Vadītāja: Lienīte Trivole
Tālrunis: 29438300; 26889908
e-pasts: tn.liepna@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas tautas nams Bibliotēkas vadītāja – kultūras darba organizatore Daina Baltā
Tālruņi: 64354906, 25660081
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv
"Brenci", Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes Saieta nams Vadītāja: Iveta Zvejniece
Tālrunis: 26585594
e-pasts: sn.malupe@aluksne.lv
„Austriņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna tautas nams Vadītājs:
Tālrunis:
e-pasts: tn.marinkalns@aluksne.lv
„Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes tautas nams Bibliotēkas vadītāja – kultūras darba organizatore Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv; tn.markalne@aluksne.lv
"Pagastmāja", Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes tautas nams Vadītāja: Tatjana Steklova
Tālrunis: 29176039
e-pasts: tn.pededze@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes tautas nams Vadītāja: Maija Rozīte
Tālruņi: 26633547; 26468307
e-pasts: tn.veclaicene@aluksne.lv
„Vaiņaģi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu tautas nams Vadītāja: Gunita Paleja
Tālrunis: 29492284
e-pasts: tn.zeltini@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
Skip to content