Tautas, saieta un kultūras nami

Tautas nami, kas atrodas pagastu teritorijās, ir attiecīgās pagasta pārvaldes struktūrvienība.

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Kultūras centrs Direktore: Sanita Bērziņa
Tālruņi: 64322105,26590320 (direktore); 64322834 , 29418718 (metodiķe); 64322833 (kase)
e-pasts: sanita.berzina@aluksne.lv; kulturascentrs@aluksne.lv
Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu kultūras nams Vadītāja: Marina Ramane
Tālrunis: 28330421
e-pasts: kn.alsviki@aluksne.lv
Kultūras nams, Alsviķi, Alūksnes novads, LV-4333
Kolberģa tautas nams Vadītāja: Rudīte Simanoviča
Tālrunis: 64354097, 25775584
e-pasts: tn.kolbergis@aluksne.lv
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas tautas nams Vadītāja: Elita Jansone
Tālrunis: 28366016
e-pasts: tn.jaunanna@aluksne.lv
„Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Liepnas tautas nams Vadītāja: Lienīte Trivole
Tālrunis: 29438300; 26889908
e-pasts: tn.liepna@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Mālupes Saieta nams Vadītāja: Iveta Zvejniece
Tālrunis: 26585594
e-pasts: sn.malupe@aluksne.lv
„Austriņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna tautas nams Vadītāja: Inta Tolstiha
Tālrunis: 26413370
e-pasts: tn.marinkalns@aluksne.lv
„Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
Pededzes tautas nams Vadītāja: Tatjana Steklova
Tālrunis: 29176039
e-pasts: tn.pededze@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes tautas nams Vadītāja: Maija Rozīte
Tālruņi: 26633547; 26468307
e-pasts: tn.veclaicene@aluksne.lv
„Vaiņaģi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu tautas nams Vadītāja: Gunita Paleja
Tālrunis: 29492284
e-pasts: tn.zeltini@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345