Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

No 15. jūnija Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Alūksnē atsāk apkalpošanu klātienē

 

Darbu uzsācis 2019. gada 20. decembrī.

Darba laiks:
Pirmdiena:       8.00 – 17.30
Otrdiena:         8.00 – 17.00
Trešdiena:        8.00 – 17.00
Ceturtdiena:    8.00 – 17.00
Piektdiena:      8.00 – 16.30

Kases darba laiks:
Pirmdiena:       8.00 – 12.00     13.00 – 17.30
Otrdiena:         8.00 – 12.00     13.00 – 17.00
Trešdiena:        8.00 – 12.00     13.00 – 17.00
Ceturtdiena:    8.00 – 12.00     13.00 – 17.00
Piektdiena:      8.00 – 12.00     13.00 – 16.30

Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālruņi:  64381496, 66954904
E-pasti: aluksne@pakalpojumucentri.lv, dome@aluksne.lv

 

 Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

 • Alūksnes novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
 • mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
 • informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Alūksnes  novada pašvaldībai;
 • informāciju par Alūksnes novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Alūksnes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • konsultē nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;
 • pieņem maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli;
 • sniedz atbalstu un informāciju valsts portāla latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, eID viedkaršu lasītāju lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi.


Iedzīvotāji var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK)
Lauku atbalsta dienests (LAD)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Alūksnes nodaļa (PMLP)
Uzņēmumu reģistrs (UR)
Valsts darba inspekcija (VDI)
Valsts zemes dienests (VZD)
Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Valsts iestāžu speciālistu klātienes pieņemšanas laiki:

Valsts ieņēmumu dienests
Pirmdiena:       8.00 – 12.00    12.30 – 18.00
Ceturtdiena:    8.00 – 12.00    12.30 – 17.00 

Ārpus Valsts ieņēmumu dienesta speciālistu klientu apkalpošanas darba laika VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem VID pakalpojumiem:

1. Iesniegumu pieņemšana par algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanu, izņemšanu:

2. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.


Valsts darba inspekcija

Katra mēneša otrā trešdienā: 9.00 – 12.00

Ārpus Valsts darba inspekcijas pieņemšanas darba laika VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem e-pakalpojumiem:


Valsts zemes dienests

Ceturtdiena:    9.00 – 13.00    14.00 – 17.00
Ārpus Valsts zemes dienesta pieņemšanas darba laika VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem e-pakalpojumiem:


Lauku atbalsta dienests

Otrdiena:         9.00 – 16.00

Ārpus Lauku atbalsta dienesta pieņemšanas darba laika VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par platību maksājumu iesniegšanas kārtību.


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pirmdiena:       9.00 – 16.30
Otrdiena:         9.00 – 16.30
Trešdiena:        9.00 – 16.30
Ceturtdiena:    9.00 – 16.30
Piektdiena:      9.00 – 16.00


Uzņēmumu reģistrs

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv
Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem atrodama UR mājas lapā: https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/


Lauksaimniecības datu centrs

Katru otro otrdienu     10.00 – 15.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26510582.

VPVKAC speciālisti sniedz konsultāciju un palīdzību mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējai reģistrācijai datubāzē “Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

Būvniecības valsts kontroles birojs

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem:

 • Informācija par BIS (Būvniecības informācijas sistēma) publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”;
 • Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu;
 • Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.


Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem e-pakalpojumiem:

 • Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu;
 • Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
 • Mani dati VDEĀVK;
 • Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana un atbalsts darbam portālā latvija.lv


Sociālās integrācijas valsts aģentūra

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem pakalpojumiem:

 • profesionālās piemērotības  noteikšana;
 • profesionālā rehabilitācija;
 • transportlīdzekļa pielāgošana.

Skip to content