Veidlapas

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21. pantu ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to būvniecības ieceres aicinām iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

https://bis.gov.lv/bisp/lv

vai caur latvija.lv

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069

1. ĒKU BŪVNIECĪBAS PROCESS
2. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVJU BŪVNIECĪBAS PROCESS
3. ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU IERĪKOŠANAS, BŪVNIECĪBAS PROCESS
4. HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU BŪVNIECĪBAS PROCESS
5. ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNIECĪBAS PROCESS
6. AUTOCEĻU UN IELU BŪVNIECĪBAS PROCESS
7. IESNIEGUMS REKLĀMAS IZVIETOŠANAI
8. Veidlapa izziņai par būves neesību

 

Neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Būvvaldes speciālistiem.

Skip to content