Saistošo noteikumu projekti

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”

Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Par aprūpes pakalpojuma bērnam ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada  24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” maksas pakalpojumiem

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”

Skip to content