Saistošo noteikumu projekti

 

Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm

Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā 

Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā 

Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā

Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Alūksnes novadā

Par pabalstiem Alūksnes novadā

Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”