Informācija par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu komersantiem

 

Informācija par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu komersantiem Alūksnes novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 8. punktu, Alūksnes novada pašvaldība publicē to komersantu sarakstu, kuri saņēmuši iepriekš minētajos noteikumos paredzēto atbalstu.

N.p.k.

Komersants, kurš saņēmis atbalstu

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pētersīlis”

2.

Saimnieciskās darbības veicējs Guntars PRIEDĪTIS

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. punktu, Alūksnes novada pašvaldība publicē to komersantu sarakstu, kuri saņēmuši iepriekš minētajos noteikumos paredzēto atbalstu.

N.p.k.

Komersants, kurš saņēmis atbalstu

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pētersīlis”

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TVAIKS UN OGLE”

3.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LINDEN”

 

Skip to content