Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) - Alūksnes novads

Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Darba laiks:
Pirmdiena:       8.00 – 18.00
Otrdiena:         8.00 – 17.00
Trešdiena:       8.00 – 17.00
Ceturtdiena:    8.00 – 17.00
Piektdiena:      8.00 – 16.00

Kases darba laiks:
Pirmdiena:       8.00 - 12.00     13.00 - 18.00
Otrdiena:         8.00 - 12.00     13.00 - 17.00
Trešdiena:       8.00 - 12.00     13.00 - 17.00
Ceturtdiena:    8.00 - 12.00     13.00 - 17.00
Piektdiena:      8.00 - 12.00     13.00 - 16.00

Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālruņi:  64381496, 66954904
E-pasti: aluksne@pakalpojumucentri.lv, dome@aluksne.lv

 Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

 • Alūksnes novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
 • mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
 • informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Alūksnes  novada pašvaldībai;
 • informāciju par Alūksnes novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Alūksnes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • konsultē nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;
 • pieņem maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli;
 • sniedz atbalstu un informāciju valsts portāla latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, eID viedkaršu lasītāju lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi.

ATTĀLINĀTAIS IERĒDNIS

No 01.06.2023. sniedzam jaunu pakalpojumu – attālinātais ierēdnis jeb attālinātā video konsultācija ar darbiniekiem no VSAA, VID un VZD

 • ir pieejama VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums,
 • ir pieejama VSAA padziļinātā konsultācija fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu,
 • ir pieejama konsultācija par visiem Valsts zemes dienesta pakalpojumiem.

Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA, VID vai VZD.


Iedzīvotāji var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK)
Lauku atbalsta dienests (LAD)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Alūksnes nodaļa (PMLP)
Uzņēmumu reģistrs (UR)
Valsts darba inspekcija (VDI)
Valsts zemes dienests (VZD)
Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Valsts iestāžu speciālistu klātienes pieņemšanas laiki:


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pirmdiena:       8.30–16.00
Otrdiena:          8.30–16.00
Trešdiena:        8.30– 16.00
Ceturtdiena:     8.30– 16.00
Piektdiena:       8.30– 15.00

Klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Tālrunis: +371 67209477
e-pasts: aluksne@pmlp.gov.lv

www.pmlp.gov.lv


Lauku atbalsta dienests

Katru otrdienu 9.00-12.00 13.00-16.00
Klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Tālrunis: +371 25783664

Ārpus Lauku atbalsta dienesta pieņemšanas darba laika VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par platību maksājumu iesniegšanas kārtību.

www.lad.gov.lv


Lauksaimniecības datu centrs

Katru otro otrdienu10.00 – 15.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni +371 26510582.

www.ldc.gov.lv

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Otrdienās 08.30–12.00 un 12.30–17.00. Klientu apkalpošana notiek, iepriekš piesakoties! Pieteikšanās pa vienoto tālruni 25594590 vai rakstot uz e-pasta adresēm: valmiera@vtua.gov.lv vai gulbene@vtua.gov.lv

Vidzemes reģiona nodaļas birojos Valmierā ("Agroserviss", Kauguru pagasts) un Gulbenē (Dzirnavu ielā 7B), klientu apkalpošana klātienē notiks katru darba dienu (izņemot piektdienās) plkst. 08.30–12.00 un 12.30–17.00.

Pakalpojumu saņemšana traktortehnikas atrašanās vietā notiks tāpat kā līdz šim. Teorētiskos traktortehnikas eksāmenus grupām un individuāli pieņems Valmierā un Gulbenē, bet tikai individuāli arī Limbažos un Madonā. Traktortehnikas vadīšanas eksāmenu tāpat kā līdz šim pieņems visi VTUA biroji un klientu apkalpošanas vietas.

Savukārt traktortehnikas valsts tehniskā apskate pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika, kurā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai, tiks organizēta arī tāpat kā līdz šim.

www.vtua.gov.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālisti sniedz informāciju par šādiem valsts iestāžu pakalpojumiem:


Valsts ieņēmumu dienests
VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem VID pakalpojumiem:

1. Iesniegumu pieņemšana par algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanu, izņemšanu:

2. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

www.vid.gov.lv


Valsts darba inspekcija

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem e-pakalpojumiem:

www.vdi.gov.lv


Valsts zemes dienests

VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem e-pakalpojumiem:

www.vzd.gov.lv


Uzņēmumu reģistrs

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv
Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem atrodama UR mājas lapā: https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/


Būvniecības valsts kontroles birojs

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem:

 • Informācija par BIS (Būvniecības informācijas sistēma) publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”;
 • Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu;
 • Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.

www.bvkb.gov.lv


Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem e-pakalpojumiem:

 • Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu;
 • Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
 • Mani dati VDEĀVK;
 • Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana un atbalsts darbam portālā latvija.lv

www.vdeavk.gov.lv


Sociālās integrācijas valsts aģentūra

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem pakalpojumiem:

 • profesionālās piemērotības  noteikšana;
 • profesionālā rehabilitācija;
 • transportlīdzekļa pielāgošana.

www.siva.gov.lv


Pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”

Alūksnes novada  vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Alūksnē un Pededzē ir pieejams pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu padziļinātai konsultācijai par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un vecāku pabalstu;
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālistu padziļinātai konsultācijai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums;
 • Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu padziļinātai konsultācijai fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem.

Ierodoties VPVKAC, klientam sākotnēji jādodas pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pēc sarunas temata noskaidrošanas, centra darbinieks aizvedīs klientu uz konsultāciju vietu, veiks personas datu pārbaudi un nodrošinās attālināto pieslēgšanos attiecīgajai valsts iestādei.

Šādā veidā uzdot jautājumus pagaidām var tikai VSAA, VID un VZD darbiniekiem. Cilvēks var atnest līdzi dokumentus, vai kopā ar ekspertu pārskatīt attiecīgu noteikumu prasības, jo ir nodrošināta visam šim procesam nepieciešamā tehnika.

Skip to content