Dzīvokļu komisija - Alūksnes novads

Dzīvokļu komisija

Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja
Māra KAULIŅA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ingus BERKULIS
Komisijas locekle
Laila GORKIJA
Komisijas locekle Valda SILICKA
NOLIKUMS
Skip to content