Notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „RŪPE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu17.06.2015.


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 8.jūlijā plkst.17:30 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „RŪPE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Alūksnes novadā (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „RŪPE” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „RŪPE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2015.gada 7.jūlijam
Iepazīties ar SIA „RŪPE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Paziņojums par tarifa projektuAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv