Alūksnes novada vidusskola piedalās ERASMUS + projektā13.05.2015.

Aina Ezeriņa,
Alūksnes novada vidusskolas skolotāja
 Alūksnes novada vidusskola iesaistījusies Erasmus+ KA2 pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektā „High school Drop Outs: One is too many!” (Skolēnu atskaitīšana no skolas – arī viens ir daudz!”).

 Projektā iesaistījušās izglītības iestādes no vairākām valstīs: Turcijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Kipras, Norvēģijas, Lietuvas, Grieķijas, Latvijas, Bulgārijas, Portugāles.
Ir apritējis viens mācību gads no trijiem, kurā Alūksnes vidusskolas skolotāji  un skolēni ir veikuši apjomīgu darbu.

Projekta sākuma fāzē dalībvalstis izstrādāja projekta logo (katrā dalībvalsts skolā notika logo veidošana un balsojot tika izvēlēts labākais). Skolotāju transnacionālā vizītē Turcijā tika izvēlēts labākais no 10 valstīm un tas bija logo, ko veidoja lietuviešu skola. Facebook.com vietnē projekta tika izveidota grupa gan skolēniem, gan skolotājiem.

Decembrī notika pirmā partnervalstu tikšanās Turcijā, kur skolas iepazinās savstarpēji un iepazīstināja ar savām valstīm. Skolu pārstāvji apsprieda turpmākos uzdevumus un projekta dalībnieku vizītes un mobilitātes, izvirzīja tuvākos mērķus. Sanāksmē piedalījās Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa un projekta koordinatore Aina Ezeriņa.

Paralēli skolā tika izveidots projekta informatīvais stends par projekta aktivitātēm, blogs: http://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/, kā arī projekta siena. Skolā  izveidojām arī skolēnu un skolotāju Erasmus+ komandu, kura regulāri satikās un sprieda par veicamajiem uzdevumiem. Viens no tiem bija filmas veidošana, lai parādītu, kā skolēns saskata šo problēmu - izkrišanu no skolas. Kopumā mūsu skolēni izveidoja 10 filmas, visas bija lieliskas un skolēni bija centušies. Labāko filmu no katras valsts prezentējām skolēnu īstermiņa mācību mobilitātē Itālijā.

Katra skola noskaidroja skolēnus, kas ir riska grupā, veicot aptauju, izanalizējot to. Vēlāk tā tika prezentēta Itālijā. Kā uzlabot skolēnu mācību rezultātus? Veicām eksperimentu: skolēns māca skolēnu konsultāciju laikā. Skolēni - skolotāji guva pieredzi, gatavojās konsultācijām, nostiprināja zināšanas, skolēni, kuri mācījās jutās drošāk ar vienaudžiem, vairāk nekautrējās uzprasīt nezināmos jautājumus.

Skolā notika gan karjeras dienas, gan ekskursijas uz darbavietām, gan skolēni “ēnoja” – vēroja konkrētas profesijas pārstāvi visu darba dienu, vēlāk dalījās ar pieredzi skolasbiedriem.

Martā notika skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte Itālijā, Lecce. Tajā piedalījās E. Barinova, G. Skaistkalns, Ģ. Vaskis, koordinatore Aina Ezeriņa. Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, mācījās itāļu kultūru un tradīcijas, stāstīja par savējām, Skolēni bija izveidojuši prezentāciju „Kā es jūtos savā skolā?” un visas skolas iepazīstināja ar to. Tāpat skolēni piedalījās mācību stundās, iepazinās ar Lecces vēsturisko mantojumu. Skolēni strādāja jauktās grupās, veidoja plakātus, kuros atspoguļoja projekta tēmu „School Drop Outs” (skolēnu atskaitīšana no skolas), savu redzējumu par to.

Par projekta gaitu notika prezentācija Rīgā, seminārā „Agrīnās izglītības pamešanas novēršana”, kuru prezentēja koordinatore Aina Ezeriņa.

Aprīļa beigās un maija sākumā notika transnacionālā skolotāju sanāksme Apvienotajā Karalistē, Londonā, kur sanāksmē piedalījās skolotāja Sanita Čibala un koordinatore A. Ezeriņa. Sanāksmē notika prezentācijas par gada budžetu, aktivitātēm, kas notikušas skolā, kā arī tika izveidota atskaite par padarīto, apspriestas nākošā gada mobilitātes un sanāksmes, precizēti partnervalstu pienākumi, apspriesti šā gada vēl veicamie uzdevumi.

Turcija prezentēja kopējo projekta mājas lapu:  http://oneistoomany.net/, kura vēl ir sagatavošanas posmā. Informāciju par projektu var atrast arī Eiropas skolotāju vietnē http://www.etwinning.net/.

eu_flag_erasmus_vect_pos (1)                                

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv