<<< Atpakaļ


SIA Rūpe informē, ka 2016.gada janvārī atkritumu izvešana Alūksnes novada pagastos būs sekojošos datumos20.11.2015.
Jaunalūksne

05.01.2016.

Jaunlaicene, Veclaicene, Ziemeri

06.01.2016.

Ilzene, Zeltiņi

12.01.2016.

Alsviķi

13.01.2016.

Anna, Jaunanna, Kalncempji

19.01.2016.

Kalnadruvas, Maliena, Mālupe

20.01.2016.

Mārkalne, Liepna, Pededze

26.01.2016.

Atkritumu izvešanas grafiki pieejami Brūža ielā 6, Alūksnē.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv