<<< Atpakaļ

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem  klimatisko apstākļu ietekmē uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunlaicenes pagastā01.04.2016.


Jaunlaicenes pagastā no 29.03.2016. ir ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz pašvaldības autoceļiem – Šļukums-Auguļi-Jenši, Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, Majorskola-Vārņi, Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja, Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja, Jaunlaicene-Kambari-Grūbe, Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi

Ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc ceļu faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas.

Minētais ierobežojums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības  “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv