<<< Atpakaļ

Atbalstīti trīs projekti par zandartu pavairošanu Alūksnes novada ezeros



06.04.2016.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Alūksnes novada pašvaldība Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda projektu konkursā saņēmusi valsts finansējumu 10 000 eiroapmērā.

Projektu konkursā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”  pašvaldība iesniedza projektus zandartu pavairošanai Alūksnes, Sudala un Indzera ezeros. Vislielāko finansējumu saņēmis projekts par zandartu pavairošanu Alūksnes ezerā – 6000  eiro, savukārt šo zivju pavairošanai Sudala un Indzera ezeros piešķirti attiecīgi pa 2000 eiro katram ezeram. Projektus ieviesīs Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”.
Kopējās izmaksas ar pašvaldības līdzfinansējumu projektu realizācijai sastāda 12 100  eiro.

 



Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv