<<< Atpakaļ

Piešķir finansējumu astoņiem Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektiem07.04.2016.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldības finansētajā Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā atbalstītas astoņas jauniešu iniciatīvas, kuras paši iniciatīvu autori īstenos 2016. gadā.

Jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece informē, ka šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, vislielāko aktivitāti konkursā izrādīja jaunieši no Alūksnes pilsētas, iesniedzot sešus projektu pieteikumus, savukārt divi projektu pieteikumi saņemti no jauniešu neformālajām grupām Jaunannas un Ilzenes pagastos.

I. Zvejniece norāda, ka 2016. gadā jauniešu iniciatīvu projektu idejas pārsvarā saistītas ar dažādu interesantu un nebijušu pasākumu rīkošanu. Tā neformālā jauniešu grupa “10kW radošo citronu” Zeltiņu raķešu bāzē iecerējusi rīkot pasākumu “HOLIday”, kurā varēs pārbaudīt un pilnveidot fiziskās, radošās, stratēģiskās un loģiskās spējas.

Aktīvi jauniešu iniciatīvu konkursā iesaistījušies arī Alūksnes novada vidusskolas jaunieši, kur jauniešu grupa “Alūksnes novada vidusskolas sargi” jau maija sākumā plāno organizēt pasākumu ar drošības un aizsardzības jomu saistītām aktivitātēm, bet pulciņš “Jautrās idejas” aicinās ēst un dzīvot veselīgi, organizējot izglītojošas nodarbības un dažādas aktivitātes par veselīga dzīvesveida tēmu.

Par veselīgu dzīvesveidu savā projektā runās arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Skolēnu Ministru kabinets, kur jaunieši iecerējuši īstenot projektu “Iesildām vasaru”. Projekta ietvaros plānots organizēt video konkursu, lekcijas, kā arī sarunas un diskusijas par veselīgu dzīvesveidu un rīkot pārgājienu skolēniem.
Interesantu pasākumu plāno organizēt arī Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis”, kurš jūlijā jauniešus aicinās uz radošo “DIVDIENI” Jaunannā. Plānots, ka pasākumā varēs uzlabot komunikācijas prasmes, iepazīt citus jauniešus un gūt sadarbības pieredzi kopā ar Māri Resni, pieredzējušu vadītāju komandas veidošanā un piedzīvojumu pasākumos.

Trīs no jauniešu iniciatīvu projektiem saistīti ar vides labiekārtošanu, tā neformālā jauniešu grupa “Rožu meitenes” plāno turpināt 2015. gadā iesākto ideju par rožu dobes izveidi “Rozes Glikam”. Paralēli rožu dobes izveidei, plānots iepazīstināt sabiedrību ar iedvesmojošiem alūksniešiem.

Ilzenes jauniešu neformālā grupa “Domā un Dari” plāno Ilzenē izveidot āra spēļu galdu pie pamatskolas, kur īstenot gan alternatīvas mācību stundas, gan satikties vasaras pasākumos, kā arī organizēt vairākus pasākumus vasaras garumā, bet velosporta entuziasti “Aluksne forest riders” plāno pilsētā izveidot velotrasi, aicinot iesaistīties tās izveidē ikvienu Lielās talkas laikā un arī pēc tās.

Ikgadējā Alūksnes novada pašvaldības finansētajā Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā piešķirtais finansējums jauniešu iniciatīvu projektiem kopumā sastāda 2166 eiro. Tā kā konkursam plānotais finansējums sākotnēji bija 2000 eiro, atlikušo summu Jauniešu iniciatīvām piešķir Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv