<<< Atpakaļ

Pašvaldība pateicas Alūksnes novada uzņēmējiem11.04.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadītajā piektdienā, 8. aprīlī Alūksnes novada pašvaldība bija aicinājusi novada uzņēmējus pulcēties saviesīgā pasākumā Alūksnes Kultūras centrā, lai pateiktos vietējiem uzņēmumiem par to ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā novadā.

Pasākuma sākumā tā dalībniekus uzrunāja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, kurš uzsvēra uzņēmējdarbības nozīmi jebkuras teritorijas attīstībā, ar to domājot gan darba vietas iedzīvotājiem, gan investīcijas novada izaugsmē, un pateicās uzņēmējiem par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu.

Šajā uzņēmējiem īpaši rīkotajā pasākumā pašvaldība pasniedza arī apbalvojumu “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” 12 uzņēmumiem, kurus kā labākos apbalvojuma saņemšanai ieteikusi sabiedrība un kuriem tas piešķirts par nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru. Apbalvojumu uzņēmējiem pasniedza domes priekšsēdētāja vietnieks Dz. Adlers.

Vērtējot Alūksnes novadā reģistrētos uzņēmumus pēc to iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksām, pašvaldības apbalvojums pasniegts vairākiem uzņēmumiem kategorijās - sabiedrība ar ierobežotu atbildību, zemnieka saimniecība, mikronodokļa maksātājs. Apbalvojumu par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību kā lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs saņēma SIA “Alūksnes energoceltnieks”, kas dibināts 1996. gadā un ir viens no lielākajiem un stabilākajiem uzņēmumiem ar izaugsmi un noturību attīstībā.

Arī SIA “Jaunlaicenes industrija” apbalvots par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību kā lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs. Šis ir viens no profesionālākajiem cieto iežu pārstrādāšanas uzņēmumiem Latvijā, kas veic pārstrādi ar drupināšanas un sijāšanas tehniku un pēc Lursoft datiem ir viens no top 10 uzņēmumiem novadā pēc apgrozījuma, darbinieku skaita, nomaksātajiem nodokļiem valsts kasē un peļņas.
Tāpat par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību kā lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs apbalvojumu saņēma SIA “Jaunlaicenes kokogles”, kas pēc Lursoft datiem arī ir viens no top 10 uzņēmumiem pēc valsts kasē nomaksātajiem nodokļiem un peļņas. Un arī SIA “AEC mērnieks”, kas dibināts 2006. gadā un nodarbojas ar projektēšanas darbiem, saņēma pašvaldības apbalvojumu par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību kā lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs.

Alūksnes rajona Ziemeru pagasta Aijas Sormules zemnieka saimniecībai “Briednieki”, kas apsaimnieko vairāk kā 200 ha zemes platības un nodarbojas ar graudkopību, pašvaldības apbalvojums piešķirts par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību lauksaimniecībā. Šādu pašu apbalvojumu saņēma arī Mālupes pagasta zemnieka saimniecība “Grundas”, kas apsaimnieko vairāk kā 600 ha platības un nodarbojas ar graudkopību.

Alūksnes rajona Liepnas pagasta zemnieku saimniecība “Klajalkšņi” pašvaldības apbalvojums piešķirts par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību un inovācijām lauksaimniecībā – saimniecība nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību un īpašu ievērību ieguvusi ar netradicionālo saimniekošanu, kas saistīta ar briežu audzēšanu.

Savukārt SIA “Projekts EAE” pašvaldības apbalvojums piešķirts par mērķtiecību un izaugsmi uzņēmējdarbībā. Šis uzņēmums 2012. gadā ar projekta ideju “Ceļu un ielu projektēšana” startēja Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursā un saņēma pašvaldības finansiālu atbalstu idejas realizēšanai. Šobrīd tas projektē ielas un ceļus ne tikai Alūksnē un Rīgā, bet arī citur Latvijā, un apbalvojumam izvirzīts kā lielākais nodokļu maksātājs mikrouzņēmuma nodokļu maksātāju grupā.

Četrus no pašvaldības apbalvojumu saņēmušajiem uzņēmumiem ieteikusi sabiedrība. Tā SIA “Alūksnes bruģakmens” no Mārkalnes pagasta pašvaldības apbalvojumu saņēma par vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgu darba vietu nodrošināšanu. Uzņēmums dibināts 2006 .gadā, bet pirms dažiem gadiem uzsācis unikāla produkta – luminiscējošā bruģa ražošanu. Darba sezonā uzņēmums nodrošina 20 - 25 darba vietas un tam izveidojusies laba sadarbība ar Mārkalnes pagasta pārvaldi pagasta centra labiekārtošanā.

Alūksnes uzņēmums SIA “Skaistuma darbnīca”  apbalvojumu saņēma par sniegto pakalpojumu kvalitātes noturību, atbalstu sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm un iesaistīšanos labdarības akcijās.

Savukārt Jaunannā strādājošajam uzņēmumam SIA “Gravas” “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” piešķirts par vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgu darba vietu nodrošināšanu un atbalstu sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm. Šis uzņēmums lielākajai daļai pagasta iedzīvotāju nodrošina darba vietas, palīdz un atbalsta Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu un Jaunannas jauniešu klubu “Tikšķis”.

SIA “Rijas” no Ziemera pagasta apbalvojumu saņēma par ražošanas dažādošanu un sadarbību ar pašvaldības iestādēm. Uzņēmums bez kokapstrādes sācis nodarboties ar lauksaimniecību un lopkopību, līdz ar to izveidotas jaunas darba vietas, tas aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē, atbalsta dažādas aktivitātes izglītībā, kultūrā un sportā un ir ilggadējs 29. Ziemeru mazpulka atbalstītājs.

Šis ir trešais gads, kad pašvaldība pateicas novada uzņēmējiem, pasniedzot apbalvojumu “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”. Starp šogad apbalvotajiem to pirmo reizi saņēma SIA “Alūksnes bruģakmens”, SIA “Skaistuma darbnīca”, SIA “Gravas”, SIA “Rijas”, SIA “Jaunlaicenes kokogles”, SIA “AEC mērnieks”, z/s “Briednieki”, z/s “Grundas” un SIA “Projekts EAE”.

Svinīgās daļas noslēgumā klātesošos uzrunāja pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Sanita Ausēja, vēlreiz apliecinot pašvaldības pateicību novada uzņēmējiem un novēlot viņiem saglabāt izturību un mērķtiecību darbībā.

Pasākumu vadīja Māris Grigalis un ar muzikāliem priekšnesumiem uzņēmējus iepriecināja duets - dziedātāja Aija Vītoliņa un ģitārists Mārcis Auziņš. Pēc tam uzņēmēju saviesīgais pasākums turpinājās neformālā gaisotnē.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv