<<< Atpakaļ

Var iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas noformēšanai12.04.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi informāciju, ka no 11. aprīļa tie novada iedzīvotāji, kuri iepriekš pieteikušies vietējās pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai, var doties uz Krievijas Federācijas dienestiem tālākai dokumentu kārtošanai, lai saņemtu atļauju.

Informācija par tiem Alūksnes novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kas pieteikušies vienkāršotās robežšķērsošanas atļaujas saņemšanai, nosūtīta Krievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī un arī vēstniecības Konsulārajai daļai Rīgā. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka dokumentus atļaujas noformēšanai pieņems personīgi no sarakstos iekļautajiem Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kā arī no viņu tuviem radiniekiem.

Atgādinām, ka reizi ceturksnī tiek aktualizēts to iedzīvotāju saraksts, kas vēlas un, atbilstoši nosacījumiem, var pieteikties minētās atļaujas saņemšanai. Nākamais termiņš, kad var pieteikties papildsarakstā, ir 15. jūnijs. Atgādinām, ka pieteikties iespējams pēc savas deklarētās dzīvesvietas – Alūksnes pilsētas iedzīvotāji attiecīgi Alūksnes novada pašvaldības administrācijā, Dārza ielā 11, Alūksnē, pie dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonas 300. kabinetā, pagastu iedzīvotāji – savā pagasta pārvaldē.

Latvijas un Krievijas valdību vienošanās dokuments par abu valstu pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu nosaka, ka atļaujas saņemšanai var pieteikties  cilvēki, kuri dzīvo abu valstu pašvaldību teritorijā, kas piekļaujas robežai un atrodas ne tālāk kā 30 km no tās. Ja daļa šādas teritorijas atrodas 30 līdz 50 km attālumā no robežas, tad arī to uzskata par pierobežu. Līdz ar to Alūksnes novadā tas attiecas uz Alūksnes pilsētu, Alsviķu, Annas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes un Ziemera pagastiem.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas var izsniegt personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo abu valstu pierobežas teritorijās ne mazāk kā 3 gadus, viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas to aizbildnībā vai apgādībā neatkarīgi no pierobežas teritorijā nodzīvotā laika. Šīs atļaujas dod iespēju ieceļot un uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laikā.

Jāuzsver gan, ka pamatojums pierobežas teritoriju iedzīvotāju iekļaušanai sarakstos ir tikai konkrētos gadījumos, piemēram, ja nekustamais īpašums atrodas pierobežas teritorijā, jāapmeklē radinieki vai radinieku apbedījumu vietas, medicīniskās palīdzības saņemšanai, dalībai kultūras, izglītības vai sporta pasākumos, ko regulāri rīko pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, vai to organizēšanai, dalībai reliģiskos rituālos, kā arī regulāru kontaktu īstenošanai saimnieciskās darbības jomā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv