<<< Atpakaļ

Pašvaldība aicina iedzīvotājus sakārtot īpašumus Lielajā Talkā un ikdienā12.04.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau ierasts, ka aprīlis visā Latvijā ir spodrības un Lielās Talkas mēnesis. Šogad talka norisināsies 23. aprīlī ar vadmotīvu “Latvijai būt zaļai!”, taču Alūksnes novada pašvaldība aicina Alūksnes pilsētas un pagastu iedzīvotājus savu īpašumu sakopšanai un uzturēšanai kārtībā uzmanību veltīt regulāri.

- Tūrisms ir viena no Alūksnes novada prioritātēm un pašvaldība veltī īpaši lielu uzmanību, lai attīstītu  un pilnveidotu gan tūrisma piedāvājumu Alūksnē, gan rīkotu plašus kultūras un sporta pasākumus, tādējādi piesaistot arvien vairāk viesu pilsētai un novadam, kas sniedz ekonomisku labumu novada uzņēmējiem. Uzņemot pilsētā arvien vairāk ciemiņu, ir svarīgi, lai pilsētvide būtu sakopta, un to veido ne tikai publiskās teritorijas, bet arī katrs namīpašnieks ar savu īpašumu sakoptību, tādēļ aicinām šopavasar visus iedzīvotājus pievērst uzmanību savām teritorijām un parūpēties par tām – sakārtot ne tikai pagalmus, bet arī sētas, šķūņus un ēku fasādes, - aicina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Tos, kas vēlas sakopt ne tikai savus īpašumus, bet arī kādu stūrīti Latvijas, aicinām piedalīties Lielajā Talkā. Ikvienam ir iespēja vai nu pašiem mājas lapā www.talkas.lv reģistrēt kādu vietu, ko plānojat talkas dienā sakopt, vai arī pievienoties kādai no minētajā lapā jau reģistrētajām talku vietām, sazinoties ar konkrētās talkas atbildīgo personu.

Talku vietas www.talkas.lv jāreģistrē līdz 21. aprīlim, pirms tam sazinoties ar novada talkas koordinatoru, kas Alūksnes novadā ir pašvaldības ainavu arhitekte Laura Mazule, tālrunis 22028275, epasts laura.mazule@aluksne.lv. Ar koordinatori sazinoties, saņemsiet informāciju par Lielās Talkas norises nodrošināšanu – talkas maisu saņemšanu, piepildīto maisu aizvešanu pēc talkas.

Jau šobrīd www.talkas.lv ir ievietota informācija par vairākām talku vietām novada teritorijā. Aicinām novada iedzīvotājus sekot līdzi informācijai šajā mājas lapā vai arī pagastos pie informācijas stendiem un izvēlēties sev tuvāko vai vēlamāko talkas vietu.

Savukārt Alūksnes novada uzņēmējus aicinām apsvērt iespējas atbalstīt talciniekus savās teritorijās, sarūpējot viņiem darbam nepieciešamos cimdus, zupu talkas noslēgumā vai palīdzot kā citādi.
Vienlaikus atgādinām, ka kūlas dedzināšana nav īpašuma apsaimniekošanas darbība. Pērnās zāles dedzināšana nodara milzīgu kaitējumu dzīvajai dabai, ko cilvēks neapzinās. Tā apdraud gan paša dedzinātāja, gan kaimiņu īpašumus un var būt liktenīga cilvēka dzīvībai. Bez tam jāatgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, administratīvā atbildība ir paredzēta gan par zemes neapsaimniekošanu un zāles savlaicīgu nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, gan arī par kūlas dedzināšanu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv