<<< Atpakaļ

Alūksnes novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus ievērot sabiedrisko kārtību21.04.2016.

Druvis MUCENIEKS
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

- Pavasaris ir gadalaiks kad dabā viss mostas, sāk sazaļot zāle un koki, taču kā darvas piliens medus mucā ir nekoptās teritorijas, norāda Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis.

Viņš informē, ka pašvaldības policija, savas kompetences ietvaros, kontrolē saistošo noteikumu izpildi, un pavasara periodā īpašu uzmanību pievērš saistošajiem noteikumiem par Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanu, kas nosaka, ka īpašniekam jeb tiesiskajam valdītājam savā īpašumā regulāri jāpļauj zāle.

Noteikumos atrunāts, ka dabiski ieaugušos zālājos, piemēram, pļavās, Alūksnes pilsētas un novada ciemu teritorijās zāle jānopļauj un jāsavāc ne retāk kā divas reizes gadā un ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam un 15. augustam, savukārt, pārējās pagastu teritorijās, zāle jāpļauj un jāsavāc vismaz vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 15. augustam. Priekšdārzos, tāpat kā piegulošajās teritorijās, savukārt, vidējais zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus.

Inspektors informē, ka gadījumos, kad saistošie noteikumi netiek izpildīti un zāle nav nopļauta, pavasarī veidojas kūla, kas rada vispārbīstamus apstākļus ugunsdrošībai un īpašumiem, kā saviem, tā arī blakus esošajiem. Šobrīd novada teritorijā fiksēti aptuveni 60 īpašumi, kuros konstatēta nenopļauta pērnā zāle, un to īpašniekiem izsūtīti uzaicinājumi ierasties pašvaldības policijā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā protokola noformēšanai. Par šo pārkāpumu fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām no 700 līdz 2900 eiro. Pēdējos gados novērotā tendence liecina, ka visvairāk nekopti īpašumi fiksēti tā saucamajiem ārvalstu investoriem, kuri iegādājušies lielas zemes platības, un to apsaimniekošana nereti prasa lielākus finansiālus ieguldījumus nekā salīdzinoši nelielās soda naudas.

Saistībā ar vides sakopšanu, pašvaldības policijas pārstāvis uzsvēra, ka pavasarī, kamēr nav sazaļojusi zāle un koku lapas, nepatīkams skats atklājas daudzos īpašumos, kur uzkrājušies atkritumi. Viņš informē, ka par atkritumu izvešanu no nekustāmā īpašuma ir atbildīgs tā īpašnieks. Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā var tikt piemērots naudas sods, fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 430 līdz 1400 eiro.

Tāpat Pašvaldības policija vēlas atgādināt visiem skūteru, motorolleru, mopēdu un citu motorizēto transporta līdzekļu īpašniekiem un vadītājiem, ka tiem ir saistošas visas ceļu satiksmes zīmes, it īpaši pievēršot uzmanību apstāklim, ka ar iepriekš minētajiem transporta līdzekļiem ir aizliegta braukšana Pilssalas teritorijā, Muižas parka teritorijā, kā arī Tempļakalna parka teritorijā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv