<<< Atpakaļ

Diskutē par vides objektiem pilsētā02.08.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Alūksnes novada domes Sociālajā, izglītības un kultūras, kā arī Tautsaimniecības komitejās pašvaldības ainavu arhitekte Laura Mazule deputātus iepazīstināja ar informāciju par vides objektiem Alūksnē un rosināja diskusiju, lai uzklausītu deputātu viedokļus par tālāko rīcību.

 Kā zināms, Alūksnes muižas parkā un arī vairākās vietās pilsētā ir izvietoti mūsdienās tapuši vides objekti. Tā 2001. gadā III akmens tēlniecības simpozijā „Gadsimtu sasaukšanās” laikā izveidotas un pilsētvidē izvietotas sešas akmens skulptūras, no kurām dažas - Andra Vārpas „Diānas dzimšana”, Vilņa Titāna „Kolumba ola” un Jura Švalbes „Kalna ezers”. Savukārt parka malā pie Ojāra Vācieša un Skolas ielas krustojuma atrodas Sanda Kondrāta skulptūra “Ziemeļvējš”.

Ainavu arhitekte iepazīstināja deputātus ar situāciju, kādā pašlaik ir minētā skulptūra - akmeņi ir sagāzušies viens otram virsū, skulptūrai ir nepieciešams remonts, apkārt augošie apstādījumi ir novecojuši, daļēji nokaltuši un būtu vajadzīgs tos atjaunot. Nav arī precīzi zināms šīs teritorijas attīstības scenārijs, ņemot vērā veselības veicināšanas centra plānoto projektu. Pozitīvi, ka skulptūras atrašanās vieta nekonkurē ar parka vēsturisko daļu, atšķirībā no mākslinieku Vārpas, Titāna un Švalbes darbiem, kuri atrodas muižas parkā bijušo vēsturisko objektu vietās.

Ņemot vērā aprakstīto situāciju, skulptūrai bija piedāvāti četri iespējamie nākotnes scenāriji – tā tiek atjaunota jau šogad un atrodas esošajā vietā, skulptūra tiek demontēta un pārvesta uz Zvārtavas muižu, skulptūru demontē un atjauno citviet Alūksnē, vai arī skulptūru un apstādījumus neatjauno līdz brīdim, kad ir skaidra teritorijas attīstība un funkcija.

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputāti diskutējot ierosināja skulptūru nepārvietot, tomēr ar konkrētu rīcību vēl nogaidīt, ņemot vērā teritorijas attīstības plānus.

L. Mazule iepazīstināja, ka attiecībā uz mākslinieku Vārpas, Titāna un Švalbes darbiem ir saņemti divu jomas speciālistu – Kristīnes Dreijas un Laimoņa Šmita viedokļi, ka šīs skulptūras, kas atrodas parka vēsturiskajā daļā, rada konkurenci ar senatni un citos laika posmos tapušajiem objektiem, līdz ar to tās rada neizpratni un maldina parka apmeklētājus. Tādēļ, turpinoties parka attīstībai un atjaunojot parka vēsturiskos objektus, šiem mākslas objektiem būtu jāatrod cita vieta.

Savukārt 2014. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas studenti projekta ietvaros radīja četrus jaunus vides objektus Alūksnes pilsētā - Kristapa Andersona „Dabas klēpis” atrodas skvērā Pils un Siguldas ielu krustojumā, Unas Stahovskas “Dzīvības koks” – skvērā Lielā Ezera ielā,
Annas Rasmus “Katrīna” – pie Alūksnes Mākslas skolas un Māra Hosta “Kods” – pie administratīvās ēkas.
L. Mazule norādīja, ka šie ir vides objekti un nav bijuši paredzēti ilglaicīgai izstādīšanai. Laika zobs jau pie tiem savu ir paveicis un visi objekti prasa labošanu, tādēļ jālemj par to demontāžu vai arī atjaunošanu un saglabāšanu. No šiem četriem vides objektiem vissliktākajā stāvoklī šobrīd ir “Dzīvības koks”, kam, objekta saglabāšanas gadījumā, būtu vajadzīga koka daļu atjaunošana.

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputāti izteica priekšlikumu, lai jautājumu par vides objektu atrašanos pilsētvidē un tālāko rīcību ar tiem izskata pašvaldības Vides dizaina padome, pieaicinot jomas ekspertus. Savukārt Tautsaimniecības komitejas deputāti diskutējot izteica priekšlikumu uzticēt lēmuma pieņemšanu pašvaldības ainavu arhitektei.

Aicinām arī iedzīvotājus izteikt domas par akmens mākslas simpozija laikā tapušajām skulptūrām un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidotajiem vides objektiem, rakstot uz epasta adresi: laura.mazule@aluksne.lv.

Ar visu rakstā minēto skulptūru un vides objektu fotoattēliem var iepazīties šeit:

"Dabas klēpis"

"Kods"

"Dzīvības koks"

"Katrīna"

"Diānas dzimšana" "Kalnezers" "Kolumba ola" "Ziemeļvējš"

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv