<<< Atpakaļ

Veidos somu karavīru piemiņas vietu Alūksnē04.08.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteAlūksnes novada pašvaldības pārstāvji 27. un 28. jūlijā viesojās Tamperē, Somijā, kur tikās ar vietējās pašvaldības un Somijas Neatkarības cīņu tradīciju apvienības pārstāvjiem, lai runātu par Latvijas Brīvības cīņās kritušo somu karavīru atcerei veltītās piemiņas vietas atklāšanu 2019. gadā Alūksnē.

2015. gada janvārī pašvaldība pieņēma lēmumu atbalstīt Somijas Neatkarības cīņu tradīciju apvienības iniciatīvu izveidot Latvijas Brīvības cīņās Marienburgas (Alūksnes) kaujā 1919. gada 21. februārī kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietu pie Alūksnes dzelzceļa stacijas. Piemiņas vietas atklāšana paredzēta 2019. gada februārī. Kopīgā projekta īstenošanai abas puses ir izveidojušas darba grupu, kas sastāv no apvienības un Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem. Darba grupas pārstāvji no Somijas puses jau ir viesojušies Alūksnē, tikušies ar projekta īstenošanā iesaistītajiem pašvaldības darbiniekiem, kā arī apskatījuši teritoriju pie dzelzceļa stacijas, kur plānots izveidot piemiņas vietu.

Vizītes laikā Somijā apvienības dalībnieki Alūksnes pašvaldības pārstāvjus – domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli, pašvaldības izpilddirektori Janīnu Čugunovu, Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti, Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu Berkuli un Bejas pamatskolas direktori Silviju Aizupi - iepazīstināja ar Somijas vēsturi un somu tradīcijām kritušo karavīru piemiņas saglabāšanā un godināšanā, lai radītu pilnīgu izpratni par šīs piemiņas vietas nozīmīgumu somu tautai.

Alūksnes pārstāvjiem bija iespēja izzināt Tamperes vēsturi saistībā ar neatkarības cīņām Somijā, apmeklēt piemiņas vietas un kapsētu, kur guldīti kritušie karavīri. Tāpat vizītes laikā apmeklēts neatkarības cīņām veltītais muzejs, kur īpaša uzmanība pievērsta sieviešu organizācijas “Lota” biedrēm – brīvprātīgajām somietēm, kuru loma karu laikā ir ļoti nozīmīga – viņas rūpējušās gan par sadzīviskām lietām un atbalstījušas karavīru ģimenes, gan arī bijušas kaujas laukā.

Tikšanās laikā darba grupa pārrunāja piemiņas vietas atklāšanas pasākuma norisi. Neatkarības cīņu tradīciju apvienības pārstāvji iepazīstināja ar stāstu par akmeni, kas no Somijas tiks transportēts uz Alūksni, lai šeit turpmāk kalpotu kā piemiņas vieta kritušajiem somu karavīriem. Akmens šurp ceļos no somu neatkarībai ārkārtīgi nozīmīga un vēsturiska objekta - tā sauktās Mannerheima līnijas, ko Somija uzbūvēja Karēlijas zemesšaurumā aizsardzībai pret PSRS uzbrukumu.

Pašvaldības pārstāvji vizītes laikā tikās arī ar vietējās – Tamperes pilsētas - mēra vietnieci Lēnu Kostiainenu. Pašvaldības pārstāve tika iepazīstināta ar projektu par piemiņas vietas izveidi Alūksnē. Alūksnes delegācija prezentācijā un videomateriālā iepazīstināja ar novadu, kā arī atstāja Tamperes pašvaldībai informāciju par investīciju iespējām un tūrisma piedāvājumu Alūksnes novadā. L. Kostiainena, kas Tamperes pašvaldībā ir atbildīga par izglītības, kultūras un sociālo jomu, daudz interesējās par šo sfēru darbību mūsu novadā, kā arī pastāstīja par Tamperi un vietējās pašvaldības darbu. Abas puses pārrunāja iespējamos sadarbības virzienus. Ņemot vērā atbildības jomu, Tamperes mēra vietniece bija ieinteresēta sadarbībā, kas saistīta ar izglītību un jauniešu apmaiņu.

Latvijā ir vairākas piemiņas vietas somu karavīriem. Viena no tām atrodas Bejas (Babetskas) kaujas vietā Alūksnes novada Bejā un daudzu gadu garumā šis ir objekts, ko viesi no Somijas regulāri apmeklē, lai godinātu tautiešus, kas savas dzīvības atdevuši par Latvijas brīvību. Savukārt aizvadītajā nedēļā Latvijā tika atklāta vēl viena piemiņas vieta somu karavīriem - Engures novada Smārdē.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv