<<< Atpakaļ

Aicina palīdzēt izpētīt Alūksnes kapus04.08.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Svētdien, 7. augustā, Alūksnes pilsētas Lielajos un Mazajos kapos svinēsim kapusvētkus. Alūksne ar savām kapusvētku tradīcijām ir kļuvusi atpazīstama visā Latvijā. Atgādinām, ka pašvaldības aģentūra “Spodra”, kas apsaimnieko Alūksnes kapsētas, veido kapavietu reģistru un aicina iedzīvotājus iesaistīties tā veidošanā.

Kapavietu reģistrs nepieciešams, lai apzinātu kapsētā apbedītās personas un nepieciešamības gadījumā kapsētas apsaimniekotājs varētu atrast konkrēto kapavietu vai par tās uzturēšanu atbildīgo cilvēku. Šobrīd veiktie apbedījumi tiek rūpīgi reģistrēti, tāpat informāciju var iegūt arī no esošajiem kapu pieminekļiem, taču ir daudz kapa vietu bez atpazīšanas zīmēm. Tādēļ nepieciešama iedzīvotāju iesaistīšanās.

Informāciju par saviem Alūksnes kapsētās apbedītajiem tuviniekiem ikviens ir aicināts sniegt kapsētas pārziņa darba laikā – no otrdienas līdz sestdienai (ieskaitot) no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Iepriekš ir iespējams sazināties, gan zvanot pa tālruni 26161235, gan rakstot uz e-pasta adresi aluksneskapi@aluksne.lv.

Šogad Latvijas simtgadei veltītajā Alūksnes novada iedzīvotāju forumā izskanēja priekšlikums apkopot informāciju par Alūksnes kapsētās apbedītajām izcilajām personībām, par tēlnieciski un arhitektoniski vērtīgajiem senajiem pieminekļiem, lai šo vēsturisko informāciju saglabātu un rūpētos par šo kapavietu uzturēšanu un kapu pieminekļu saglabāšanu. Alūksnes muzeja vēsturniece Linda Safranoviča jau pērn ir veikusi pētījumu par Alūksnes Lielajiem kapiem un dokumentējusi arī vecākos pieminekļus. Tomēr aicinām alūksniešus, kuri var un vēlas palīdzēt izpētīt senākos kapu apbedījumus, savā rīcībā esošo vērtīgo informāciju nodot vēsturniekam Jānim Polim, sazinoties ar viņu pa tālruni 26363791.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv