<<< Atpakaļ

Biedrību projektu pieteikumus gaidām līdz 25. augustam08.08.2016.

 

Līdz 25.augustam biedrības aicinām iesniegt projektu pieteikumus Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai sabiedriski nozīmīgiem projektiem.

Saistošie noteikumi Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem“, kā arī pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv