<<< Atpakaļ

Ilzenes pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus izteikt priekšlikumus ceļu pārbūves risinājumiem10.08.2016.

Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Ilzenes pagasta pārvalde aicina ikvienu  pagasta iedzīvotāju uz sabiedrisko apspriešanu 2016. gada  16. augustā plkst.14.00 „Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā „Dailes””, lai izteiktu savus priekšlikumus par Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta pārvaldes ieceri  sakarā ar plānoto ceļu Siveci - Darbnīcas,  ceļa posma Darbnīcas -Līvāni 0,430km un ceļa posma Liepiņi _ Jaunzemi 2,242km garumā  pārbūvi Ilzenes pagastā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv