<<< Atpakaļ

Alūksniešus aicina plānot pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai12.08.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunajā Eiropas Savienības plānošanas periodā līdz 2020. gadam Alūksnes novada pašvaldība un SIA “Rūpe” plāno sagatavot un iesniegt Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”. Tā laikā paredzēta kanalizācijas tīklu izbūve vairākās ielās Alūksnē, tādēļ aicinām iedzīvotājus plānot savu īpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai un sazināties par to ar SIA “Rūpe”.

Ikdienas dzīvē šobrīd arvien vairāk tiek lietoti dažādi līdzekļi ar ķīmisko vielu saturu. Tie ir gan mazgāšanas līdzekļi, gan cita sadzīves ķīmija. Ārēji it kā nekaitīgie pulveri un šķīdumi nonāk notekūdeņos un novērots, ka pēdējos gadu desmitos notekūdeņu sastāvā arvien vairāk ir paaugstināts ķīmisko vielu saturs. Ja šādi neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē, tie nodara ievērojamu kaitējumu dabai un gruntsūdeņiem. Alūksnē, kur pilsēta atrodas ezera krastā, šāda notekūdeņu ieplūšana zemē nav pieļaujama.

Tādēļ Alūksnes novada pašvaldība jau līdz šim ir īstenojusi vairākus ūdenssaimniecības uzlabošanas projektus un turpinās to darīt, lai iespējami vairāk iedzīvotājiem radītu iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai un novērstu vides piesārņošanu.

Jaunajā projektā kanalizācijas tīklu paplašināšana plānota:

1.      Augusta ielā (posmā no Kalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai);

2.      Cēsu ielā;

3.      Helēnas ielā (posmā no Alsviķu ielas līdz Bērzu ielai un posmā no Baloža bulvāra līdz Lielā Ezera ielai);

4.      Kārļa ielā;

5.      Krišjāņa Barona ielā (posmā no Smilšu ielas līdz Gulbenes ielai);

6.      Gulbenes ielā (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Smilšu ielai un no Gulbenes ielas Nr.9 līdz Malienas ielai);

7.      Pilsētas bulvāris (posmā no Jāņkalna ielas līdz Gulbenes ielai);

8.      Malienas ielā;

9.      Melleņkalna ielā;

10.   Tālavas iela (posmā no Malienas ielas līdz Noliktavas ielai);

11.   Noliktavas ielā;

12.   Merķeļa ielā;

13.   Ausekļa ielā;

14.   Valkas ielā (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai);

15.   Rijukalna ielā (posmā  no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai);

16.   Latgales ielā (posmā no Kanaviņu ielas līdz Pils ielai, ieskaitot atzaru uz Latgales ielu Nr.28B);

17.   Šķūņu ielā;

18.   Pļavas ielā;

19.   Ojāra Vācieša ielā (posmā no Dārza ielas līdz Rijukalna ielai);

20.   Pūpolu ielā;

21.   Vītolu ielā;

22.   Mežinieku ielā (ieskaitot Mežinieku ielas atzars uz Mežinieku ielu Nr.12C).

Cienījamie minēto ielu iedzīvotāji! Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, plānojot jaunus kanalizācijas tīklus Alūksnes teritorijā, tāpēc aicinām jūs līdz šī gada 26. augustam sazināties ar SIA “Rūpe”, lai apspriestu iespēju un nepieciešamību jūsu īpašumu pieslēgt pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Pieslēguma ierīkošanas iespējas tiks apspriestas katrā konkrētajā gadījumā. Jāpiebilst, ka šī projekta ietvaros plānota arī ūdensvada izbūve.

Lūdzam ar SIA „RŪPE” sazināties pa tālruņiem 64381087 vai 26417304, rakstot uz e-pasta adresi: projekti@rupe.lv vai arī ierodoties personīgi SIA „Rūpe” birojā Brūža ielā 6, Alūksnē.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv