<<< Atpakaļ

Informācija vecākiem, kas audzina bērnus ar invaliditāti17.08.2016.http://jauna.vidzeme.lv/upload/vidzeme_esf.jpg
INFORMĀCIJA VECĀKIEM, KAS AUDZINA BĒRNUS AR INVALIDITĀTI
Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus tajās pašvaldībās*, kurās bērnam deklarēta dzīvesvieta.
Piedāvātie pakalpojumi:


sociālās aprūpes pakalpojums

“atelpas brīža pakalpojums”

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

· nepieciešams VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
· bērniem līdz 4 gadu vecumam
· pakalpojums nodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu
· līdz 50 stundām nedēļā

· nepieciešams VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
· bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)
· pakalpojums ietver: bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu
· līdz 30 diennaktīm gadā

· ikvienam bērnam līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuram noteikta invaliditāte
· lai saņemtu ir nepieciešams veikt individuālo izvērtēšanu un sociālās rehabilitācijas plāna (Atbalsta plāna) izstrādi**
· izvērtēšanai līdz š.g.oktobrim jāpiesakās pašvaldības, kurā deklarēta dzīvesvieta, sociālajā dienestā;
· saskaņā ar Atbalsta plānā noteikto varēs saņemt četrus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pa desmit reizēm (piemēram, reitterapijas, psihologa, logopēda, hidroterapijas pakalpojumus)

* Piedāvājums pieejams visās pašvaldībās, izņemot Rīgas, Jūrmalas un Valmieras pilsētas, Cesvaines, Jaunjelgavas, Līvānu, Zilupes un Ciblas novadus, jo šīs pašvaldības nav DI projektu sadarbības partneri.
** !!! SVARĪGI !!! Vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem svarīgi pieteikt deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā bērnu ar FT uz individuālu izvērtēšanu (pieteikties iespējams jau tagad, pieteikšanās ilgs līdz oktobra beigām), kuras laikā tiks izstrādāts Atbalsta plāns un noteikti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (piemēram, reitterapija, logopēda, psihologa konsultācijas u.c), kuri bērnam un viņa vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem visvairāk nepieciešami. Izvērtēšanu veiks speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits un sociālais darbinieks), un tā vidēji ilgs 2,5 - 3 h (atkarībā no bērna spējām). Šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk noslogots. Par pakalpojumiem bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem nebūs jāmaksā.
Aicinām interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Papildu informācija: Laine Zālīte, projekta “Vidzeme iekļauj” eksperte, e-pasts: laine.zalite@vidzeme.lv; tālrunis: + 371 26536286.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv