<<< Atpakaļ

8. decembrī godināsim brīvprātīgos01.12.2016.

Ilze Zvejniece
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

 8. decembrī Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē aicinām uz Brīvprātīgo svētkiem, lai pateiktu paldies visu vecumu Alūksnes novada brīvprātīgajiem un svinētu kopā!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu, biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”  (AANF) organizēja brīvprātīgā darba akciju "Es - brīvprātīgs Alūksnes novadā", līdz 2016. gada 16. novembrim aicinot ikvienu pastāstīt par Alūksnes novada cilvēkiem – brīvprātīgajiem.

Akcijā saņēmām 23 pieteikumus par dažāda vecuma brīvprātīgajiem un brīvprātīgo grupām. Līdz ar to 8. decembrī teiksim paldies sešām brīvprātīgām dāmām no Zeltiņiem (Dzintrai Škaparei, Haritai Dzenei, Ivetai Bukovskai, Larisai Ūselei, Lilitai Gāršniecei un Valentīnai Pugacei), Sanitai Bordānei no Liepnas, sešām Jaunlaicenes pamatskolas skolēnu pašpārvaldes dalībniecēm (Sanijai Liepkalītei, Aurēlijai Voltei, Evelīnai Agnetai Danenbergai, Evai Beātei Garajai, Signijai Šaļkovai un Annijai Dārtai Kampei), Daigai Gritānei no Jaunannas, Ivaram Lauram no Alūksnes, Dacei Kārkliņai no Ilzenes, ABJC brīvprātīgajai Leldei Gustai, ABJC un AANF brīvprātīgajiem Žanetei Ludvigai un Gunāram Misiķim, jauniešu grupai "10kW radošo citronu" (Līgai Puzulei, Ievai Krēsliņai, Unai Skopiņai, Agnesei Spricei, Iritai Misiņai, Kristiānai Solovjovai, Norbertam Dānielam Dovgānam, Mārcim Jaunkampam, Zintai Melgalvei, Kārlim Čubaram un Ināram Hollo), trim uzticamām biedrības "Astes un Ūsas" brīvprātīgajām (Elīnai Dambei, Lāsmai Teterovskai un Maigai Gackai), ABJC un AANF brīvprātīgajam Klāsam Stāvausim, AANF ilggadējām brīvprātīgajām Dacei Alksnei un Nadeždai Hercogai, kā arī Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” dāmām Intai Makai un Jautrai Tatjanai Poļakai.

 Brīvprātīgo svētkus atbalsta arī Alūksnes Kultūras centrs.
Ikviens ir laipni gaidīts Brīvprātīgo svētkos 8. decembrī pulksten 17.00 Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv