<<< Atpakaļ

Piešķirts valsts budžeta finansējums Rīgas ielas pārbūvei Alūksnē02.12.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Alūksnes novada pašvaldības iesniegtos dokumentus valsts budžeta finansējuma saņemšanai Rīgas ielas pārbūvei Alūksnē, un apstiprinājusi, ka nepieciešamos līdzekļus šim mērķim pašvaldība varēs saņemt.

Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne - Ape tranzītielas – Rīgas ielas pārbūve tiks finansēta no valsts autoceļu fonda programmas apakš­programmas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, to līdzfinansēs arī Alūksnes novada pašvaldība.

Pašvaldība ir veikusi iepirkuma procedūru un saskaņā ar atklātā konkursa rezultātiem, par tā uzvarētāju atzīts SIA “8 CBR” par iepirkuma kopējo līgumcenu 348888,01 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Piešķirtā valsts budžeta finansējuma saņemšanai pašvaldībai jānoslēdz līgums ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par līdzekļu piešķiršanas kārtību atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” nosacījumiem.

Rīgas ielas pārbūve notiks 2017. gadā. Projektā paredzēts pārbūvēt ielas brauktuvi, izbūvēt kopīgu gājēju un velosipēdistu ceļu vienā ielas pusē no Rūpniecības līdz Pils ielai, demontēt vecās kāpnes nogāzē, kas ved no Apes ielas uz Rīgas ielu, un ierīkot jaunas, izbūvēt lietusūdens novadi, atjaunot autobusa pieturvietas, ierīkot papildu apgaismojuma laternas.

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv