<<< Atpakaļ

Informācija par pieteikšanos uz zvejas tīklu limitu Lūkumīša ezerā06.12.2016.

 

Līdz 2016.gada 29.decembrim plkst. 14.00 Alūksnes novada iedzīvotāji Mārkalnes pagasta pārvaldē var pieteikties uz Lūkumīša ezera Mārkalnes pagastā zvejas tīklu limitu.

Mārkalnes pagasta pārvalde
t. 64322116; m.t. 25620818
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv