<<< Atpakaļ

Plāno aktualizēt administratīvās ēkas laukuma projektu Alūksnē09.12.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnes novada pašvaldība saņems Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, lai īstenotu projektu par energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē.

Līdz šim pašvaldība ir īstenojusi daudzus projektus, ar kuru palīdzību sakārtotas pašvaldības iestāžu, galvenokārt izglītības iestāžu, ēkas. Šobrīd ar ERAF finansējumu būs iespējams uzlabot administratīvās ēkas energoefektivitāti un arī tās vizuālo izskatu. Lai sakārtotu arī apkārtējo vidi ap ēku, līdztekus energoefektivitātes projektam, būtu nepieciešams pārbūvēt arī pie ēkas esošo laukumu. Šim mērķim finansējums gan būs jārod pašvaldības budžetā. Jau pirms vairākiem gadiem bija izsludināts konkurss par idejām, kā labiekārtot laukumu pie administratīvās ēkas. Daudzas no tām tika iekļautas izstrādātajā tehniskajā projektā. Šobrīd ir pagājuši vairāki gadi un ir nepieciešams izstrādāto projektu aktualizēt. Alūksnes novada domes deputāti jautājumu par tehniskā projekta aktualizēšanu apsprieda Tautsaimniecības komitejas sēdē oktobrī.

Pašvaldības vadība un projekta īstenošanā iesaistītie pašvaldības speciālisti ir izskatījuši iepriekš izstrādāto tehnisko projektu, iedzīvotāju priekšlikumus, domājot par nozīmīgākajām funkcijām, kam šis laukums nākotnē varētu tikt paredzēts. Tās varētu būt saistītas ar pasākumu norisi, lai laukums būtu piemērots lielu pasākumu, arī tirdziņu rīkošanai. Laukumā būtu nepieciešams atvēlēt vietu autotransporta novietošanai. Tāpat tajā paredzama vieta reprezentatīviem mērķiem – lielizmēra monumentālā Latvijas karoga mastam, kura uzstādīšana Latvijas lielākajās pilsētās ir biedrības “Latvijas karogs” iniciatīva. To, ka karogs varētu atrasties šajā laukumā, oktobrī atbalstīja domes deputāti Tautsaimniecības komitejas sēdē.

Tāpat laukumā varētu atrasties kāds rekreācijas objekts, piemēram, strūklaka. Iespējams, ka šeit varētu rast vietu arī galvenajai pilsētas Ziemassvētku eglei. Informatīvos nolūkos laukuma plānojumā varētu iekļaut arī mūsdienīgu digitālu informatīvo stendu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv