<<< Atpakaļ

Biznesa inkubators Valmierā sniegs atbalstu arī Alūksnes novada uzņēmējiem13.12.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijā šobrīd darbojas 15 biznesa inkubatori, kuru uzdevums ir veicināt auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi attīstot Latvijas ekonomiku un veicinot reģionālo izaugsmi. Viens no tiem atrodas Valmierā un apkalpos arī Alūksnes novada uzņēmumus.

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Inkubatorā varēs iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti senāk par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei būs jābūt atbalstāmai, kā arī deklarētai/reģistrētai adresei būs jābūt Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Strenču, Kocēnu, Beverīnas, Valmieras, Pārgaujas, Priekuļu, Smiltenes, Līgatnes, Cēsu, Raunas, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Apes, Gulbenes, Alūksnes novados. Inkubatorā atbalstu būs iespējams saņemt, maksimums, 4 gadus.

Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Pirmsinkubāciju var izmantot fiziska persona ar biznesa ideju vai komersants, kas tikko uzsācis darbību, sešu mēnešu garumā. Biznesa inkubatorā ir izveidota arī koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu. Telpu nomu uzņēmumiem apmaksās jebkurā vietā, kur tie nomā savai darbībai nepieciešamās telpas.

Atbalsts, ko inkubators sniegs novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, būs ar mērķi attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtiem komersantiem būs šādi:
1) bezmaksas open-office darba vieta,
2) bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas,
3) pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50% līdzmaksājumu,
4) iespēja saņemt granta finansējumu - max 5000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām, utml., max 10000 EUR specifiskiem pakalpojumiem (piemēram, prototipēšanai, sertificēšanai),
5) bezmaksas mentoru atbalsts.

Visa informācija par biznesa inkubatoros pieejamo atbalsta piedāvājumu un pieteikšanos tam apkopota šajā saitē: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Alūksnes novada pašvaldība janvārī plāno organizēt tikšanos ar Valmieras biznesa inkubatora pārstāvjiem tiem novada uzņēmumiem un fiziskām personām ar biznesa ideju, kas vēlētos izmantot biznesa inkubatora piedāvātās atbalsta iespējas. Tikšanās laikā inkubatora pārstāvji skaidros pieejamos atbalsta veidus kopumā un katram uzņēmējam individuāli atbilstošākos. Šajā sakarā pašvaldība aicina visus interesentus, kas vēlas tikties ar inkubatora pārstāvi, pieteikties līdz 23. decembrim, rakstot uz e-pasta adresi evita.aploka@aluksne.lv vai zvanot pa tālruni 26646749.

Valmieras biznesa inkubatora kontaktinformācija: vadītājs Jānis Kļaviņš, Purva iela 12A, Valmiera, LV-4201, tālrunis: +371 62401098, mobilais tālrunis +371 29785830, e-pasts: janis.klavins@liaa.gov.lv.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv