<<< Atpakaļ


Pašvaldība aicina pieteikt apbalvošanai Alūksnes novada uzņēmējus04.02.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteAlūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus Pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu „Pagodinājums uzņēmējdarbībā” novada uzņēmējus.

Aicinām iedzīvotājus ieteikt apbalvošanai labākos vietējos uzņēmumus pilsētā un pagastos, kuru darbība būtu sevišķi izceļama un uzslavējama.

Apbalvojumam var pieteikt jebkuru novada uzņēmēju – gan sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības (izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības), to filiāles vai struktūrvienības, kas saimniecisko darbību veic novada teritorijā, gan individuālos uzņēmējus, lauksaimnieciskos ražotājus, amata meistarus.

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 1. martam (ieskaitot) uz e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 vai nogādāt personīgi pašvaldībā Dārza ielā 11, 306. kabinetā.

Pieteikumā lūdzam norādīt informāciju par uzņēmēju – tā nosaukumu vai individuālā darba veicēja vārdu un uzvārdu, atrašanās vietu, darbības sfēru un pamatojumu, kādēļ jūsuprāt konkrētais uzņēmējs būtu apbalvojams, kā arī informāciju par pieteikuma iesniedzēju.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv