<<< Atpakaļ


Ēnu dienā skolēni iepazīs pašvaldības darbu08.02.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Trešdien, 10. februārī visā Latvijā notiks Ēnu diena un arī Alūksnes novada pašvaldībā un vairākās tās iestādēs novada izglītības iestāžu audzēkņi izteikuši vēlmi iepazīt ikdienas darba ritumu.

Šogad skolēni izvēlējušies “ēnot” gan pašvaldības administrācijas, gan arī Alūksnes muzeja, Alūksnes pilsētas bibliotēkas un Jaunlaicenes muižas muzeja darbiniekus.
Pašvaldības administrācijā skolēni iepazīs domes priekšsēdētāja, kancelejas vadītāja, datorgrafiķa, sporta darba organizatora, kultūras un sporta nodaļas vadītāja un sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas darba pienākumus. Atsevišķus pašvaldības administrācijas darbiniekus vienlaikus “ēnos” pat vairāki skolēni.
Ēnu diena ir organizācijas “Junior Achievement” karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā tie apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Šīs izglītības programmas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv