<<< Atpakaļ


Vēl nelems par iespējamo AS “Simone” pārdošanu23.02.2016.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


Februāra sākumā Alūksnes novada domē tika saņemts iesniegums no SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” sakarā ar biomasas koģenerācijas stacijas projekta attīstīšanu Merķeļa ielā 20, Alūksnē. Iesniedzēji SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” savā iesniegumā minēja iespēju arī iegādāties AS “Simone” kapitāldaļas.

Iesniegums šomēnes tika izskatīts Tautsaimniecības un Finanšu komiteju sēdēs, kurās tas raisīja plašas deputātu diskusijas par sabiedrībai izdevīgāko risinājumu. Finanšu komitejā vairākums deputātu nobalsoja par jautājuma tālāku risināšanu, izvērtējot jautājumu pēc būtības, vai šāds risinājums ir pašvaldībai un iedzīvotājiem izdevīgs, un vai netiktu pārkāpti  2013. gadā noslēgto projektu “Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” un “Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” nosacījumi.

Jāuzsver, ka iepriekš minētā uzņēmuma primārais piedāvājums pašvaldības domei bija sadarboties koģenerācijas stacijas izveidē Alūksnē un cita starpā izteikts priekšlikums arī apsvērt iespēju atsavināt AS “Simone” kapitāldaļas. Pašvaldības kapitālsabiedrības atsavināšana šajā gadījumā pašvaldībai ļautu segt siltumapgādes modernizācijas projektu īstenošanai ņemto aizņēmumu. Līdz ar to samazinātos pašvaldības kredītsaistību apjoms, tādejādi rodot iespēju finansēt citus sabiedrībai nozīmīgus projektus. Tomēr, lai par šādu jautājumu lemtu, primāri ir nepieciešams saņemt informāciju no LIAA, vai šobrīd šāda rīcība būtu saskaņā ar augšminēto projektu nosacījumiem.

Jautājums izskanējis arī medijos, kas raisījis neizpratni iedzīvotāju vidū, tādēļ vēlamies informēt, ka jautājums par biomasas koģenerācijas stacijas projekta attīstīšanu un AS “Simone” kapitāldaļu pārdošanu šī mēneša domes sēdē 25. februārī netiks izskatīts.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv