<<< Atpakaļ


Deputāti tiekas ar AAA “Veclaicene” dabas aizsardzības plāna pasūtītājiem un izstrādātājiem25.02.2016.25. februārī Alūksnes novada domes deputāti tikās ar Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus dabas aizsardzības plāna pasūtītājiem, pārstāvjiem no  Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī pašiem plāna izstrādātājiem no uzņēmuma SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Tikšanās mērķis bija daudzās neskaidrības, kuras radušās iedzīvotāju vidū par to kādi papildus ierobežojumi tiks noteikti viņu īpašumiem saskaņā ar šo dabas aizsardzības plānu. Atgādinām, ka 2. februārī Veclaicenē notika plāna sabiedriskā apspriešana, kas bija pulcējusi ļoti lielu skaitu interesentu, bet nespēja sniegt atbildes uz visiem iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Šajā audioierakstā piedāvājam iedzīvotājiem iepazīties ar diskusijā pārrunāto. Ieraksta pirmajā daļā projekta vadītāja Lūcija Kursīte iepazīstina deputātus ar plāna vadlīnijām, savukārt, otrajā ieraksta daļā veidojas diskusija.

Diskusijas audio ierakstsAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv